Οι χρήστες της υπηρεσίας iFree Phone που προσφέρεται από το iFree γνωρίζουν και αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη όλους τους Όρους Χρήσης και λειτουργίας της υπηρεσίας, όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω.

 1. Οι Φορείς της υπηρεσίας iFree Phone διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν (προσθέτοντας ή αφαιρώντας) τους διαθέσιμους προορισμούς (χώρες και πόλεις) για τις οποίες θα είναι διαθέσιμη η υπηρεσία, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών.
 2. Σε περίπτωση που τροποποιηθούν οι διαθέσιμοι προορισμοί της υπηρεσίας iFree Phone, οι χρήστες δεν θα μπορούν να πραγματοποιούν κλήσεις μέσω της υπηρεσίας σε προορισμούς οι οποίοι πλέον δεν θα είναι διαθέσιμοι.
 3. Μέσω κάθε κωδικού PIN, δίνεται η δυνατότητα στον κάτοχό του να πραγματοποιήσει κλήσεις που να διαρκούν έως 100 ώρες από και προς σταθερά τηλέφωνα των προορισμών που αναφέρονται στην ενότητα «Διαθέσιμοι προορισμοί» του παρόντος δικτυακού τόπου, μέσω της υπηρεσίας iFree Phone.
 4. Η υπηρεσία iFree Phone δεν δίνει δυνατότητα κλήσεων προς νούμερα υψηλής χρέωσης (premium numbers).
 5. Η υπηρεσία iFree Phone δεν δίνει δυνατότητα κλήσεων προς κινητά τηλέφωνα. Εξαιρούνται οι ΗΠΑ, Καναδάς, Σιγκαπούρη, Χονγκ - Κονγκ, και Κίνα, όπου υπάρχει δυνατότητα κλήσεων και προς κινητά τηλέφωνα.
 6. Οι χρήστες της υπηρεσίας iFree Phone, θα χρεώνονται αυτόματα στο λογαριασμό τηλεφώνου που αντιστοιχεί στην τηλεφωνική σύνδεση από την οποία έγινε χρήση της υπηρεσίας, το κόστος του χρόνου ομιλίας που πραγματοποίησε,με βάση το κόστος αστικής κλήσης προς iFree.
 7. Οι Φορείς της υπηρεσίας iFree Phone δεν φέρουν καμία ευθύνη, για την αλόγιστη ή κακή χρήση της υπηρεσίας που κάνουν οι χρήστες ή άλλα πρόσωπα σε βάρος των χρηστών.
 8. Η χρέωση για τη χρήση της υπηρεσίας iFree Phone, υπολογίζεται με βάση το χρόνο που θα διαρκέσει η κλήση προς τον αριθμό 801 2000 802.
 9. Οι Φορείς της υπηρεσίας iFree Phone δεν ευθύνονται προς το χρήστη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική ή συνεπαγόμενη υλική ζημία ή ηθική βλάβη δύναται να προκύψει από τη χρήση της υπηρεσίας.
 10. Οι Φορείς της υπηρεσίας iFree Phone δεν ευθύνονται προς το χρήστη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική ή συνεπαγόμενη υλική ζημία ή ηθική βλάβη δύναται να προκύψει από τη οποιαδήποτε δυσλειτουργία, βλάβη, ελάττωμα, ή διακοπή της υπηρεσίας, για τεχνικούς λόγους ή άλλους λόγους ανωτέρας βίας.
 11. Οι Φορείς της υπηρεσίας iFree Phone δεν ευθύνονται για μεταβολές που μπορεί να προκύψουν στα λιανικά τέλη τηλεφωνικών κλήσεων προς τον εν λόγω αριθμό που ορίζονται από τον ΟΤΕ σε σχέση με τα ισχύοντα κατά τη χρονική στιγμή ενεργοποίησης της Υπηρεσίας.
 12. Οι όροι χρήσης της υπηρεσίας iFree Phone θα αναγράφονται πάντα στην παρούσα ιστοσελίδα και δύναται να τροποποιούνται, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη.

 

 

© 2008 iFree - Απελευθερωθείτε! - Powered by Algonet S.A.